מקטבים

exercise 3_3518

מקטבים

למקטב אידיאלי יש ציר המאפשר העברה מלאה של גל אלקטרומגנטי אשר רכיבו (של השדה החשמלי) מקביל לציר ואינו מעביר את הרכיב המאונך לציר.
  1. גל אלקטרומגנטי מקוטב קווית פוגע במקטב אידאלי שצירו נטוי בזווית \( \alpha \) ביחס לכיוון הקיטוב.
    מהי המשרעת היחסית של הגל העובר? מה היא העוצמה היחסית של הגל העובר?
  2. גל אלקטרומגנטי מקוטב קווית פוגע בסידרה של n מקטבים אידיאלים כאשר צירו של כל אחד מהם נטוי בזוית \( \Delta\alpha \) ביחס לכיוון הקיטוב של הגל הפוגע בו. כתוצאה מכך הגל יוצא מהמקטב האחרון עם סיבוב של מישור הקיטוב בזווית \( \alpha=n\Delta\alpha \) .
    הראה שכאשר \( \Delta\alpha\ll 1 \) העוצמה היחסית של הגל העובר היא \( 1-\alpha^2/n \) . (זאת אומרת שבגבול \( n\to \infty \) , כל הגל עובר.)