סיבוב

exercise 3_3517

סיבוב זווית הקיטוב

רוצים לסובב את זווית הקיטוב של האור ב-90 מעלות.
  1. מהו מספר המקטבים המינימלי?
  2. מהו מספר המקטבים המינימלי אם עוצמת האור ביציאה היא 60% מהעוצמה ההתחלתית?