מעבר אור בין תווכים שונים

exercise 3_3508

מעבר אור בין תווכים שונים

גל אלקטרומגנטי מגיע מתווך 1 ופוגע במישור z=0 המפריד בינו לבין תווך 2. משוואת הנפיצה בתווך 1 היא \( \omega^2 = c^2k^2 \) ובתווך 2 המשוואה היא \( \omega^2 = \omega_0^2+c^2k^2 \) .
  1. מצא את זווית השבירה כפונקציה של זווית הפגיעה.
  2. הראה כי לכל זווית פגיעה קיימת תדירות קיטעון שמתחתיה הגל בתווך 2 דועך אקפוננציאלית. מצא ביטוי מפורש לגל זה.