תנודות של ממברנה מעגלית

exercise 3_3504

תנודות של ממברנה מעגלית

נתונה ממברנה מעגלית ברדיוס a התפוסה לאורך השפה שלה.
מצא את אופני התנודה של הממברנה.

קישור לאנימציה יפה: http://www.kettering.edu/~drussell/Demos/MembraneCircle/Circle.html