גלי קול בעוגב

exercise 3_3503
לעוגב א' עם שני קצוות פתוחים תדירות בסיס של 300 הרץ. לעוגב ב' עם קצה אחד פתוח ואחד סגור יש הרמונייה שלישית זהה לעוגב א' בהרמונייה השנייה שלו.
א) מה האורך של עוגב א'?
ב) מה האורך של עוגב ב'?