גלי קול בצינורות

exercise 3_3502
נתון כי בצינור א' יחס הרמונייה אחת לאחת נמוכה יותר היא 1.2.
. וכי בצינור ב' יחס הרמונייה אחת לאחת נמוכה יותר היא 1.4.
א) כמה קצוות פתוחים בצינור א?
ב)כמה קצוות פתוחים בצינור ב?