קשר בין מהירות הפאזה למהירות החבורה

exercise 3_3410