אינדקס שבירה

exercise 3_3407

מהירות חבורה

נתון יחס נפיצה עבור אור בתווך מסוים:
\( c^2k^2 = \omega^2\left(1+\frac{\omega_p^2}{\omega_0^2-\omega^2}\right) \)
באשר \( \omega_p, \; \omega_0 \) הם קבועים נתונים.
  1. חשב את מקדם השבירה.
  2. שרטט גרף של מקדם השבירה בריבוע כתלות בתדירות. מצא את התחום בו הפונקציה שלילית והסבר את המשמעות.
  3. מצא את מהירות החבורה. שרטט גרף של מהירות החבורה בריבוע כתלות בתדירות. השווה אותו לסעיף הקודם והסבר את התוצאה.