גלי קול

exercise 3_3406

גלי קול בתחום השמיעה

נתון כי גל קול המשתנה בזמן מגיע לאוזן כך שהלחץ הוא
\(p(t)=\left\{\matrix{p_0\frac{t}{t_0}+p_0,&-t_0}\right.\)
 
  1. שרטט את הלחץ כתלות בזמן.
  2. תחום השמע של של האדם הוא בין \( f_{\min}\approx16\;\mbox{Hz} \) לבין \( f_{\max}\approx20\;\mbox{kHz} \) . רשום ביטוי לתלות הלחץ בזמן כפי שהאדם שומע (הנח כי התדר המינימלי הוא בקירוב אפס ואת התשובה תציג בעזרת סינוסים אינטגרליים \( \mbox{Si}(z)=\int_0^z\frac{\sin t}{t}dt \) )
  3. שרטט (בעזרת מחשב) גרף של התוצאה בסעיף הקודם עבור \( \omega_{\max}=\frac{10}{t_0},\;\;\frac{1}{t_0},\;\;\frac{1}{10t_0} \)