פילטר

exercise 3_3404

מסנן

מתח המוצא בהתקן חשמלי הינו \( V(t)=\left\{\matrix{V_0, &t<|\tau/2|\\ 0,&\mbox{otherwise}}\right. \) באשר \( \tau \) קבוע. מחברים להתקן מסנן שמעביר תדרים \( \omega>1/\tau \) .
מצא את צורת הפולס המופיע במוצא המסנן.