מיתר קשור לקפיץ

exercise 3_3308
מיתר חצי אינסופי שצפיפותו האורכית היא \( \mu \) , מתוח במתיחות \( T \) לאורך החלק השלילי של ציר ה \( x \) . קצהו ב \( x=0 \) מחובר לקפיץ חסר מסה באורך \( a \) וקצהו השני מחובר ב \( x=a \) .


1. מהם תנאי השפה?
2. חשבו את האמפליטודה של הגל החוזר (כולל הפאזה)
3. מהי זוית השיפוע של המיתר ב \( x=0 \) ?