תיאום עכבות בקו תמסורת

exercise 3_3307
נתון קו התמסורת הבא:

באשר \( V(t)=V_0\cos\omega t \) .
  1. מצא את העכבה של קו התמסורת בגבול הרצף \( a\to 0 \) .
  2. בסוף קו התמסורת בצד ימין מחברים עומס \( Z_L \) . מה צריך להיות העומס \( Z_L \) , כדי שלא ייווצר גל חוזר בקו התמסורת?