תיאום עכבות

exercise 3_3306
נתונים שלושה אזורים בעלי עככות \( Z_1, Z_2 , Z_3 \) (לדוגמא, 3 מיתרים בעלי מתיחות שווה וצפיפות מסה שונה).

  1. מצא ביטוי למקדם ההחזרה.
  2. נתון \( Z_1< Z_2 < Z_3 \) . מהו התנאי שלא תהיה החזרה באזור הראשון?
  3. נתון \( Z_1= Z_3 \) וכן \( Z_1\approx Z_2 \) . איך נראה הגל באזור \( x<0 \) ?
  4. בתנאים של הסעיף הקודם, מהו היחס בין העוצמה של הגל הפוגע לעוצמה של הגל המוחזר?