טבעת

exercise 3_3305
נתונים שני מיתרים B ,A בעלי עכבות Z, 3Z בהתאמה המחוברים על ידי טבעת חסרת מסה בנקודה x=0. גל בעל צורה \( \psi_1(x,t)=a\cos(\omega t-k_1x) \) מגיע לטבעת מכיוון מיתר A וגל בעל צורה \( \psi_2(x,t)=na\cos(\omega t+k_2x) \) מגיע לטבעת מכיוון מיתר B. מהו ערכו של n על מנת שלא ייווצר גל חוזר במיתר A ?
pic