התאמת עקבות ע"י שכבת בניים

exercise 3_3304
עבור שלוש שכבות שונות זו מזו \( None \)