אנרגיה והספק

exercise 3_3303
1. הראה שקצב העברת האנרגייה (הספק) של גל נוסע \( \psi(x,t)= A\cos (\omega t-kx) \) הוא \( P=Z\left(\frac{\partial \psi}{\partial t}\right)^2 \) כאשר \( Z \) האימפדנס. חשב את הממוצע בזמן של ההספק.
2. בהחזרה והעברה של גל בין איפדנסים \( Z_1,Z_2 \) הראה את שמור ההספק הממוצע, כלומר הממוצע הפוגע שוה לסכום אלה של החוזר והעובר.