מיתר קשור לקפיץ

exercise 3_3301
במיתר אינסופי שמתיחותו \( T \) וצפיפותו האורכית \( \mu \) , מתקדם גל הרמוני הבא משמאל. בנקודה \( x=0 \) המיתר מחובר לקפיץ ניצב חסר מסה ובעל קבוע \( k \) . חשב את האמפליטודות והפאזות של הגל החוזר ושל הגל העובר.
מומלץ להשתמש בנוטציה מרוכבת, כלומר \( \psi \sim e^{i (\omega t-kx)} \)