גלים עומדים וגלים נוסעים

exercise 3_3108
א) איזו מבין הפונקציות הבאות אינה מתארת גל:
\( \psi(x,t)=f(x+vt) \) , \( \psi(x,t)=A\sin(x-at^2) \) , \( \psi(x,t)=\frac{9A}{13(x-vt)^3} \)
ב) הוכח/י כי גל עומד הנתון בנוסחה \( \psi(x,t)=A\sin(kx)\cos(\omega t) \) מורכב מסופרפוזיציה של שני גלים והסבר/י למה הם מוגדרים כגלים נוסעים.
ג) נתון גל עומד התואר על ידי \( \psi(x,t)=0.04\sin(5\pi x)\cos(40\pi t) \) .
מצא/י את:
I) תדירות הגל.
II) מהירות הפאזה של שני הגלים הנוסעים המרכיבים אותו.
III) המשרעת של שני הגלים הנוסעים המרכיבים אותו.
ד) האם ניתן לנוע מהר יותר ממהירות הפאזה? האם מהירות הפאזה יכולה להיות יותר גדולה ממהירות האור? (סעיף רשות לפיסיקה 3א 2018)