גל נע במיתר

exercise 3_3107
נתון מיתר בעל מתיחות T וצפיפות \( \rho \) שקשור לקפיץ בעל קבוע k .
הקפיץ מחובר לבוכנה מתנדנדת שהמיקום שלה מתואר ע"י \( D(t)=A\cos\omega t \) סביב נקודת האפס שלה.
אם הקפיץ רפוי, אזי \( D(t)=0, \; y(x=0,t)=0 \) .
מצא את את הגל \( y(x,t) \) הנוצר במיתר (האמפליטודה והפאזה).