פולס במיתר

exercise 3_3106

פולס במיתר

נתון מיתר בעל מתיחות \( T_0=125\ N \) וצפיפות אורכית \( \rho=200g/m \) . מפעילים על קצה המיתר הנמצא ב- \( x=0 \) העתקה רוחבית \( \Psi(0,t)=0.01\left[t/T-(t/T)^2\right] \) (במטרים) בין \( t=0 \) ל- \( t=T=0.25\ \text{sec} \) . בשאר הזמנים ההעתקה היא אפס.
  1. חשב את הכוח הפועל על אלמנט המסה ב- \( x=0 \) ואת מהירותו בכל זמן.
  2. במשך כמה זמן עובר הפולס את הנקודה \( x=2m \) ?
  3. איזה אורך של המיתר תופס הפולס ב- \( t=3T \) ?