זוג מטוטלות מצומדות ע"י קפיץ

exercise 3_2909

מצא את התדירויות העצמיות של מערכת בעלת שתי מטוטלות אשר מצומדות זו לזו בעזרת קפיץ
  1. מצא את הביטוי למציאת התדירויות כאשר l1, l2, m1, m2 הם בעלי ערכים, השתמש בערכים של x1 ו x2 בתור המשתנים הדינמיים של המערכת
  2. מצא את הביטוי למציאת התדירויות של המערכת כאשר שתי המסות בעלות אותו ערך והאורכים של המטוטלות היינם זהים. השתמש בערכים של הזוויות כמשתנים דינמיים של המערכת