תנודות בשני מימדים

exercise 3_2908
נתונה מערכת קפיצים ומסות (תנועת המסות רק במישור הדף). כל הקפיצים מתוחים לאורך \( a \) והאורך הרפוי שלהם הוא \( a_0<a \) .
מימדי המסגרת הם \( 2a\times 2a \) .


מהם התדירויות העצמיות ואופני התנודה של המערכת בהנחת תנודות קטנות?