מסות מחוברות על טבעת

exercise 3_2907
שלוש משקולות בעלות מסה m ומוברות בקפיצים זהים בעחי קבוע k מאולצות לנוע על טבעת. בהנחה שתנועה של כל מסה היא במימד אחד (בהזנחת עקמומיות הטבעת) מצא את התדירויות העצמיות ואופני התנודה של התנודות האורכיות.