תנודות

exercise 3_2906
במעגל ה-LC הבא נתון כי בזמן t=0 הקבל הימני טעון במטען q 0 והשמאלי פרוק, וכי אין זרמים תחילה במערכת.
א) מצא/י את התדירויות העצמיות ואת אופני התנודה של המערכת.
ב) תן/י ביטוי למטען שעל הקבלים כפונקציה של הזמן.