מערכות בדידות

exercise 3_2904
נתונות מסות זהות m הקשורות בקפיצים בעלי קבוע k לקירות ובניהן כפי שמתואר באיור. בתחילת התנועה שתי המסות נמצאות במנוחה והמסה הימנית מוזזת שמאלה למרחק x0 מנקודת שיווי המשקל.
א) רשום/י את משוואות התנועה.
ב) מצא/י את התדירויות העצמיות.
ג) מצא/י את וקטור ההעתק של המערכת.
ד)מצא/י את אופני התנודה.
ה) מה מציינת כל תדירות עצמית?
ו) מה היא תדירות ואמפליטודת הפעימות המתקבלות?
ז) האם ניתן יהיה להבחין בפעימות בבעיה זו?