מערכות בדידות

exercise 3_2902
נתונות מסות זהות m הקשורות בקפיצים בעלי קבוע k לקירות ובניהן כפי שמתואר באיור. בתחילת התנועה שתי המסות נמצאות במנוחה והמסה הימנית מוזזת שמאלה למרחק x0 מנקודת שיווי המשקל.
הערה: המרחק בין הקירות הינו סכום האורכים של הקפיצים במצב הרפוי שלהם.
א) רשום/י את משוואות התנועה .
ב) מצא/י את התדירויות העצמיות .
ג) מצא/י את אופני התנודה .
ד)מצא/י את וקטור ההעתק של המערכת .
ה) מה מציינת כל תדירות עצמית?
br>