פעימות בסליל

exercise 3_2901
נתון המעגל החשמלי כפי שמתואר באיור.

א) רשום/י את משוואת התנועה עבור כל אחד מהזרמים.
ב) נתונים תנאי ההתחלה \( V(C_1)=V_{01},\;\;V(C_2)=V_{02},\;\;I_1(0)=I_2(0)=0 \) .
מצא/יאת קבועי התנועה.
ג) האם מתקבלות פעימות ברורות בבעיה זו ? למה? איזה רכיב יש לשנות (ובכמה) על מנת לקבל פעימות בהם היחס בין ω beat לבין ω av הוא 1:1000