פעימות

exercise 3_2900
הציור מלמטה מראה את גובה הגאות במקום ושמו Pakhoi .  הגאות ניתנת לתיאור כגל. העקומה בתיאור מורכבת משני גלים (האחד נגרם על ידי השמש והשני על ידי הירח) מחזוריים בעלי תדירות שונה במעט המתאבכים ויוצרים פעימות.
א) מהי תדירות הפעימה ומהן התדירויות של שני הגלים?
ב) מהו זמן המחזור שלהם?
ג) איזה גל נגרם ע"י השמש ואיזה ע"י הירח?