מעגל

exercise 3_2406
נתונה המערכת הבאה של סלילים וקבלים:


מצא את הזרמים בכל אחד מהסלילים.