מערכת קפיצים מאולצת

exercise 3_2401
שתי משקולות שמסתן m נחות על משטח חסר חיכוך ומחוברות ע"י קפיץ ביניהן. על המסה השמאלית מופעל כוח \( F=F_0\cos\omega t \) .
המערכת שקועה בנוזל צמיג המפעיל על כל אחת מהמסות כוח \( -m\Gamma \dot x \) הפרופורציוני למהירות \( \dot x \) של כל מסה.
מצא את הפתרון הכללי לתנועת המסות במצב עמיד (בזמנים \( \Gamma t \gg 1 \) ).