מיתר עם חלקיק

exercise 3_2318

נתון מיתר באורך \(2L\) שצפיפותו \(\rho\) ומתיחותו \(T\). במרכז המיתר מחוברת מסה M. מצא את אופני תנודה והתדירויות העצמיות.