מתרים וגלי קול

exercise 3_2317
א . שני מיתרים המוחזקים בשתי קצותיהם נמצאים בסמיכות אחד לשני . כאשר מרעידים את המיתר הראשון (אורכו 40 ס"מ) ניתן לשמוע קול . מה אורכי הגל הטבעיים במיתר ? כתוב נוסחה עבור המוד ה \( n \)
ב . מתיחות שני המיתרים 10 ניוטון . הרדיוס 10 מ"מ והצפיפות 0.5 גרם לס"מ מעוקב . איזה תדרים משמיע המיתר ?
ג . אם מהירות הקול באויר היא 340 מטר לשנייה , איזה אורכי גל יגיעו לאוזניינו ?
ד . כתוצאה מהרעידות במיתר הראשון , גם במיתר השני מתפתחות רעידות . אורכו של המיתר השני 30 ס"מ . אילו תדירויות של המיתר הראשון יעוררו בהצלחה רעידות גם במיתר השני ?
ה . אילו תנאים נדרשים בכדי שהמיתר השני לא יעורר ?