מיתר מוחזק בקצותיו

exercise 3_2316
אורכו של מיתר הקשור בשתי קצותיו \( L \) . צפיפותו האורכית \( \rho \) ומתיחותו \( T \) .
מצא את הביטוי המתמטי עבור מספרי הגל המותרים . מצא את התדרים המותרים . באילו יחידות עלייך לכתוב את כל הפרמטרים ?