שלוש מסות וארבע קפיצים

exercise 3_2307
נתונה המערכת הבאה, כאשר ערכי המסות הם m1 = m2 = m3 = 1kg וקבועי הקפיצים הם k1 = k4 = 10 N/m ו k2 = k3 = 40 N/m
דוגמא לרשימה ממוספרת:
  1. רשומ/י את משוואות התנועה של שלושת המסות
  2. מצא/י את התדירויות העצמיות של המערכת
3_mass_4_springs_system