מיתר מאולץ בקצה אחד

exercise 3_2304
מיתר באורך L , מסה ליחידת אורך \( \mu \) ומתיחות T קבוע בצידו האחד ( x=L ). הקצה השני (ב- x=0 ) מאולץ, כך ש \( y(0,t) =A\cos(\omega t) \) . בהזנחת חיכוך, מצא את צורת הגל \( y(x,t) \) .