תנודות של שני מתרים זהים

exercise 3_2302
שני מיתרים זהים תפוסים בקצה אחד וקשורים לאותה טבעת חסרת מסה וחסרת חיכוך כמתואר באיור.
מצא את אופני התנודה של המערכת.