מעגל LC

exercise 3_2208

שני מעגלי \(LC\) מצומדים כבציור על ידי השראות הדדית \(M\) בין הסלילים. כלומר זרם \(I_{1}\) הזורם בסליל הראשוני גורם לכוח אלקטרומניע \(-M\frac{dI_{1}}{dt}\) בסליל משני, ולהפך. כתוב את משוואות התנועה של המערכת. מצא את התדירויות העצמיות במקרה פרטי \(L_{1}C_{1}=L_{2}C_{2}\).