תנודות במעגל LC

exercise 3_2106

תנודות

נתון מעגל LC בו \( L=24.8mH \) ו- \( C=7.73\mu F \) . בזמן t=0 הזרם במעגל הוא \( I_0=9.16mA \) , המטען על הקבל הוא \( q_0=3.83\mu C \) וכמו"כ ידוע כי הקבל נמצא בטעינה.
א) מהו המטען המקסימלי על הקבל?
ב) מהו הזרם המקסימלי והמינימלי?
ג) מהי הפאזה φ ?
ד) איך היו משתנות תשובותיך אילו היה ידוע כי הקבל נמצא בפריקה ב-t=0 ?