כח קולון

exercise 3_2104
שני מטענים חיוביים +q  מוחזקים במקומם מרחק L אחד מהשני. חלקיק בעל מטען שלילי –Q ומסה m ממוקם בניהם. החלקיק בעל המטען השלילי מוזז  מרחק קצר בניצב לקו המחבר את המטענים ואז משוחרר (הוא יכול לנוע רק בניצב לשניהם). יש להראות  שהחלקיק ינוע בצורת של אוסילטור הרמוני פשוט בעל זמן מחזור : \( T=\sqrt{\frac{\epsilon_0m\pi^3L^3}{qQ}} \)

נוסחת עזר (וגם רמז): \( \frac{1}{(1+x)^{\frac{3}{2}}}=1-\frac{3}{2}x+O(x^2) \)