לכסון מטריצה

exercise 3_1907

עבור המטריצה הבאה:
\(A=\left(\begin{array} 01 & 1\\ 1 & -1 \end{array} \right) \)
א. מצא ערכים עצמיים
ב. מצא ווקטורים עצמיים.