נושא
פרקים בדפי הרצאה (מקובצים על בסיס שבועי)
תרגילי כיתה
תרגילי בית
תרגילים נוספים
הפרופוגטור...

(Ex1000)
Ex8000
[09] חזרה: ההמילטוניאן הלא רלטיביסטי
[25] אינטגרלי מסלול
[00] חזרה על FT


1200
1230
1240

1220
[26] הרזולבנט ופונקצית גרין
[43] דעיכה מקופסא
8150
8160
8210
8230

8130
8330
8360
[27] תורת הפרעות עד סדר אינסופי
[28] טיפול הפרעתי בצימוד לרצף
8520
8530
8540

8610
8710
פיזורים

Ex9000
Ex2000

[29] גלים חופשיים
[30] תורת פיזור T-matrix פורמליזם


9010
9030
9050

9130
9150
9170
[31] תורת פיזור S-matrix פורמליזם
[32] ישום לבעיות קווזי חד מימדיות
[44] רזוננסים
2560
2640
2580

2520
2530
2550
[33] תורת פיזור בגאומטריה כדורית
... שיטת היסטי הפאזה
... פיזור על כדור
2830
2910
2850
2870
2890

2880
חבורות...

Ex4800
Ex5000
[11-13] חזרה על תורת החבורות


4030

[15] חיבור תנע זויתי, טנסורים
[49] יישום באפקט זימן
4850
6180
(...)
[17] טרנספורמציות של ההמילטוניאן 5560
5570
5580

מרחב פוק

Ex9500

[50] קוונטיזציה של השדה האלקטרומגנטי

-

[51] חלקיקים זהים - מרחב פוק 9520
9630
9650
9530
9550
9610
(**) תרגילי הבית הם לביצוע ודיווח במסגרת "שיטת האמון".