מבוא לפיסיקה של הסביבה - תש"ע (2010)

 

מטרת הקורס: הכרת עקרונות החשיבה המדעית, הכרת חוקי הפיסיקה הנחוצים להבנת תהליכים על פני כדור הארץ ובסביבתו.

 

הלימוד ייעשה באמצעות התמקדות במספר שאלות חקר ומענה עליהן. השנה (תש"ע) שאלות החקר הן:

-         האם הגובה אליו ניתן לבעוט כדור על פני כדור הארץ מוגבל ? אם כן מהי ההגבלה ?

-         ההר הגבוה ביותר על פני כדה"א הוא האוורסט. מדוע אין הרים גבוהים יותר?

-         מהן אנרגיות חלופיות? כיצד מייצרים אותן וכיצד משתמשים בהן?

 

נושאי הלימוד:

 

1.      משתנים פיסיקליים

2.      תנועת גופים בודדים

3.      כוחות וחוקי ניוטון

4.      חוקי שימור

5.      יישומים של חוקי ניוטון לתופעות על פני כדה"א ובסביבתו

6.      מערכות פיסיקליות מרובות גופים

7.      תרמודינמיקה

8.      תכונות החומר, מצבי צבירה ומעברים ביניהם

9.      תופעות פיסיקליות על פני כדה"א ובסביבתו