Home Exercise 10 - Rigid body I

שאלה 1    סולם מחליק
< 1_6301>

סולם שמסתו \( m \) ואורכו \( d \) , נשען על קיר אנכי
חסר חיכוך. מקדם החיכוך בין הסולם לרצפה הוא \( \mu \) .
מהי הזוית המינימלית \( \alpha \) בה ניתן להעמיד הסולם בשיווי משקל
f

שאלה 2    הרמת קופסאות
< 1_6311>

חבר ביקש ממך את עזרתך בהעברת תכולת דירתו. אחת המשימות הייתה הרמת קופסא כבדה מאוד, ולצורך כך, הצטיידת במוט חזק במיוחד, וחסר מסה. הנחת את המוט כך שרבע ממנו מתחת לקופסא, והתחלת להרים. במהלך ההרמה, בעודך עוצר/ת לרגע כדי להתנשם, הבחנת שהזווית שהמוט נמצא בה היא α. כמו-כן, בזכות נסיונך הרב בחדר הכושר, את/ה יודע/ת שהכוח שידך מפעילה על המוט הוא F (בניצב למוט כמובן).

  1. מה הכוח אשר פועל על הפינה הימנית של הקופסא?
  2. מה הכוח שהמוט מפעיל על הרצפה?
  3. מה צריך להיות מקדם החיכוך של הרצפה, על מנת שהמוט לא יחליק? (נתון שהקופסא הכבדה לא מחליקה כלל).

שאלה 3    ילד על קורה
< 1_6304>

ילד שמסתו 40 [kg] הולך על קורה שאורכה 2 מטרים. ומסתה 20 [kg]. הקורה תלויה באוויר על ידי שני חוטים, המתיחות המקסימלית של החוט הימני היא 350 [N] ושל החוט השמאלי 400 [N]. מהו התחום בו יכול לצעוד הילד בביטחה על הקורה ?


שאלה 4    גוף צפיד - סטטיקה
< 1_6300>

מוט שמסתו m ואורכו L מחובר בעזרת חוט לקיר לא חלק כמוראה. נתון b =70 0 . מה צריך להיות מקדם החיכוך כדי שהמקל לא יחליק?
1