אזהרה: אין ללמוד למבחן ממבחנים קודמים !

  1. כל המבחנים שלי חסויים, כל פרסום אשר לא באתר הקורס אינו מתואם איתי ואינני אחראי לתוכנו.
  2. מבחן (שאלון ופתרון), אשר מפורסם באתר הקורס, מיועד רק לתלמידים שהשתתפו באותו מבחן. לפעמים ניסוח שאלה כלשהי לא חד-משמעי. במקרים אלה ניתנים הבהרות ותיקונים במבחן עצמו. הניסוח המתוקן ידוע למשתתפי המבחן אך לא בהכרח ידוע לאחרים. באתר הקורס מפורסם רק הניסוח המקורי, ללא תיקונים והבהרות.
  3. הפתרונות המפורסמים אינם מלאים ומיועדים ללימוד עצמי: תלמידים אמורים להשלים בעצמם את כל השלבים וכל ההסברים החסרים. נבחן אמור להציג לבודקים פתרון מלא ולא מקוצר.
  4. כל אחד, שמחליט להיעזר במבחנים קודמים, למרות האזהרה, לוקח על עצמו את מלוא האחריות לתוצאות.