קורסי שירות

מס׳ שם course-name נק״ז היקף group / website / teacher מחלקות מקבלות קדם
203-1-1233 מעבדה בפיסיקה א1 לתלמידי כימיה
Physics Laboratory A1 for Students of Chemistry
Physics Laboratory A1 for Students of Chemistry 1.5 0-0-3 2018B-10:   ריץ' דניאל
2018B-20:   ריץ'   דניאל
2018B-30:   ריץ'   דניאל
204, 912 20311391
203-1-1331 פיסיקה 1ג
Physics 1C
Physics 1C 4 3-2-0 2018B-10:   באר אברהם
2018B-20:   גנדלמן   אדוארדו
2018B-11:   יגאל   תומר
2018B-12:   מיכאילוביץ   עידו
2018B-13:   מיכאילוביץ   עידו
2018B-14:   מזל   יאיר
2018B-15:   מזל   יאיר
2018B-16:   יגאל   תומר
2018B-17:   מזל   יאיר
2018B-18:    
2018B-21:   גולדברג   עומר מיכאל
2018B-22:   גולדברג   עומר מיכאל
205, 206, 202, 477 20119141, 20119811, 20119431
203-1-1341 מבוא למכניקה לכימאים
Introuction To Mechanics for Chemistry students
Introuction To Mechanics for Chemistry students 2 0-0-0 2018A-10:   בניסטי דוד חי 204
203-1-1361 פיסיקה 1ב מוגבר
Physics 1B enhanced
Physics 1B enhanced 3.5 3-1-0 2018B-10:   מירון אהוד
2018B-11:   נגר   יותם
2018B-12:   נגר   יותם
369 20119561, 58152035, 50056
203-1-1371 פיסיקה 1א - הנדסת חשמל
Physics 1A for Students of Electrical Engineering
Physics 1A for Students of Electrical Engineering 3.5 3-1-0 2018A-10:   קגנוביץ אלכסנדר
2018A-20:   מידן   דגנית
2018A-11:   אזולאי   ברק
2018A-12:   אזולאי   ברק
2018A-13:   אזולאי   ברק
2018A-14:    
2018A-21:   יאבילברג   קונסטנטין
2018A-22:   יאבילברג   קונסטנטין
2018A-23:   יאבילברג   קונסטנטין
2018A-24:    
2018B-10:   שמיר   מעוז
2018B-11:   גור   טל
2018B-12:   גור   טל
2018B-13:   גור   טל
361, 202, 381, 201, 371, 367 58152035, 20119811, 50056, 2031111, 20119671
203-1-1383 מעבדה בפיסיקה א1 לתלמידי הנדסת חומרים
Physics Labratory A1 for Students of Material Engineering
Physics Labratory A1 for Students of Material Engineering 1.5 0-0-3 2018B-10:   פולמן רון
2018B-20:   פולמן   רון
2018B-30:   פולמן   רון
2018B-40:   פולמן   רון
2018B-50:   פולמן   רון
2018B-60:   פולמן   רון
365, 204 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין 54
203-1-1391 פיסיקה 1ב
Physics 1B
Physics 1B 3.5 3-1-0 2018A-10:   גדלין מיכאל
2018A-11:   אילני   גדעון
2018A-12:   אילני   גדעון
2018A-13:   קאלוס   איתי
2018A-14:   קאלוס   איתי
2018A-15:   קאלוס   איתי
2018A-16:   אילני   גדעון
2018B-10:   בל   גולן
2018B-20:   שכטר   משה
2018B-30:   גדלין   מיכאל
2018B-40:   פורטנוב   אלכסנדר
2018B-11:   שיראקוב   אברי
2018B-12:   שיראקוב   אברי
2018B-13:   שיראקוב   אברי
2018B-14:   שיראקוב   אברי
2018B-15:   שיראקוב   אברי
2018B-21:   יאבילברג   קונסטנטין
2018B-22:   יאבילברג   קונסטנטין
2018B-23:   יאבילברג   קונסטנטין
2018B-24:   יאבילברג   קונסטנטין
2018B-25:   יאבילברג   קונסטנטין
2018B-31:   שרף   יותם
2018B-32:   שרף   יותם
2018B-33:   שרף   יותם
2018B-34:   בנימין   אלעד
2018B-35:   בנימין   אלעד
2018B-36:   בנימין   אלעד
2018B-41:   פורטנוב   אלכסנדר
364, 373, 204, 363, 365, 372, 912, 128, 151, 374, 206, 210, 201, 202 20119751, 20119711, 20311341, 20119811, 20119141, 50056, 2031111, 20112361
203-1-1431 פיסיקה 2 ג'
Physics 2C
Physics 2C 4 3-2-0 2018A-10:   ברמשנקו בוריס
2018A-11:   בנימין   אלעד
2018A-12:   כהן   שניר
2018A-13:   נגר   יותם
2018A-14:   כהן   שניר
2018A-15:   נגר   יותם
2018A-16:    
205, 206, 477, 202 20311331
203-1-1471 פיסיקה 2א
Physics 2A
Physics 2A 3.5 3-1-0 2018A-10:   כוגנוב גנדי
2018A-11:    
2018A-12:    
2018A-13:    
2018B-10:   ליובלינסקי   מיכאל
2018B-20:   מאירוביץ   ויקטור
2018B-11:   צוק   עומר
2018B-12:   צוק   עומר
2018B-13:   צוק   עומר
2018B-21:   כהן   שניר
2018B-22:   כהן   שניר
2018B-23:   צוק   עומר
2018B-24:   צוק   עומר
371, 367, 361, 202, 201, 203, 381, 375 20311371, 201111, 20119671
203-1-1483 מעבדה א2 בפיסיקה לתלמידי הנדסת חומרים
Physics Labratory A2 for Students of Material Engineering
Physics Labratory A2 for Students of Material Engineering 1.5 0-0-3 2018B-10:   ריץ' דניאל
2018B-20:   ריץ'   דניאל
2018B-30:   ריץ'   דניאל
2018B-40:   ריץ'   דניאל
2018B-50:   ריץ'   דניאל
365 20311383 המעבדה מתקיימת בחדר מינוס 102 בנין
203-1-1491 פיסיקה 2ב
Physics 2B
Physics 2B 3.5 3-1-0 2018A-10:   ברמשנקו בוריס
2018A-20:   מרדכי   שאול
2018A-11:    
2018A-12:    
2018A-21:   גור   טל
2018A-22:   גור   טל
2018A-23:    
2018B-10:   כוגנוב   גנדי
2018B-11:   גלעדי   חן
2018B-12:   גלעדי   חן
2018B-13:   אסבן   אופק
2018B-14:   אסבן   אופק
363, 365, 204, 364, 362 20311391
203-1-1563 מעבדה א1 בפיסיקה לתלמידי הנדסה כימית
Physics Laboratory A1 for Students of Chemical Engineering
Physics Laboratory A1 for Students of Chemical Engineering 1.5 0-0-3 2018A-10:   מנסן ישי
2018A-20:   מנסן   ישי
2018A-30:   מנסן   ישי
2018A-40:   מנסן   ישי
2018A-50:   מנסן   ישי
2018A-60:   מנסן   ישי
363 20311391
203-1-1593 מעבדה בפיסיקה א1 לתלמידי ביורפואה
Physics Laboratory A1 for Students of Biomedical Engineering
Physics Laboratory A1 for Students of Biomedical Engineering 1.5 0-0-3 2018A-10:   פיינגולד מריו
2018A-20:   פיינגולד   מריו
2018A-30:   פיינגולד   מריו
2018A-40:    
367
203-1-1641 פיסיקה 2ב מתוגבר
Physics 2B reinforced
Physics 2B reinforced 4 3-2-0 2018A-10:   גולברייך יפים
2018A-11:   חבר   שמעון אריה
2018A-12:    
2018B-10:   ריץ'   דניאל
2018B-11:   גור   טל
2018B-12:   דהן   דניאל
2018B-13:   דהן   דניאל
2018B-15:   כליאורין   יעקב
204, 374
203-1-1721 פיסיקה 2ב מוגבר
Physics 2B enhanced
Physics 2B enhanced 3.5 3-1-0 2018A-10:   מאירוביץ ויקטור
2018A-11:   שיראקוב   אברי
2018A-12:   שיראקוב   אברי
2018A-13:   שיראקוב   אברי
2018A-14:    
2018A-15:    
362, 365 36211061
203-1-2391 פיסיקה 3א
Physics 3A
Physics 3A 3.5 3-1-0 2018A-10:   כליאורין יעקב
2018A-20:   כליאורין   יעקב
2018A-11:   אסבן   אופק
2018A-12:   אסבן   אופק
2018A-13:   אסבן   אופק
2018A-14:    
2018A-21:   דהן   דניאל
2018A-22:   דהן   דניאל
2018A-23:   דהן   דניאל
361, 381, 202 20311471, 20119821, 50051013, 201121
203-1-2421 פיסיקה 3ב
Physics 3B
Physics 3B 2.5 2-1-0 2018B-10:   פולמן רון
2018B-11:   גלעדי   חן
2018B-12:   גלעדי   חן
365,204,362 20311721, 20311491, 20311721