נספח ב׳

High Enegy Physics

Requirements

General compulsory courses to be completed in the first year of studies

Semester

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-4121 תורת הקוונטים 3 Quantum Theory 3 3.5 3-1-0 2018A-10:   גדלין מיכאל
2018A-11:   זגדון   יואב
203-2-4171 מכניקה סטטיסטית Statistical Mechanics 3.5 3-1-0 2018B-10:   כהן דורון
2018B-11:   שפירא   דקל
points points 7
total points total points 7

Compulsory courses specific for the research field

Semester

List = (20324131,20324161,20324441,20324191)
course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-4131 תורת הקוונטים 4 Quantum Theory 4 3.5 3-1-0 2018B-10:   גנדלמן אדוארדו
2018B-11:    
20324121
203-2-4161 חלקיקים 1 Particles 1 3 3-0-0 2016B-10:   ברושטיין רם
203-2-4191 תורת הכבידה 2 Gravitation Theory 2 3 2-2-0 2017A-10:   גנדלמן אדוארדו
2017A-11:   גנדלמן   אדוארדו
20324181 הזמנים גמישים, ניתן לתאם עם המרצה בשבוע הראשון
203-2-4441 תורת שדות קוונטית 1 Quantum Field Theory 1 3 3-0-0 2018A-10:   ליובלינסקי מיכאל 20324131
points points 12.5
  TBD TBD          
total points total points 19.5

Other compulsory courses

Semester

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-5361 סמינר מסכם Summarizing Seminar 0 0-0-0 2018A-10:    
2018B-10:   ליוברסקי   יורי
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of sexual harassment: The Israeli Law and the University regulations 0 0-0-0 2018A-10:    
2018A-20:    
2018A-30:    
2018A-40:    
2018A-60:    
2018A-100:    
2018A-110:    
970-5-0002 סדנת הוראה לסגל זוטר Academic teaching Workshop 0 0-0-0 2018A-10:   ישראלי מירית
2018A-20:   ישראלי   מירית
2018A-30:   ישראלי   מירית
2018A-40:   ישראלי   מירית
2018A-50:   ישראלי   מירית
2018A-60:   ישראלי   מירית
2018A-70:   ישראלי   מירית
2018A-11:   ישראלי   מירית
2018A-12:   ישראלי   מירית
2018A-13:   ישראלי   מירית
2018A-21:   ישראלי   מירית
2018A-22:   ישראלי   מירית
2018A-23:   ישראלי   מירית
2018A-31:   ישראלי   מירית
2018A-32:   ישראלי   מירית
2018A-33:   ישראלי   מירית
2018A-41:   ישראלי   מירית
2018A-42:   ישראלי   מירית
2018A-43:   ישראלי   מירית
2018A-51:   ישראלי   מירית
2018A-52:   ישראלי   מירית
2018A-53:   ישראלי   מירית
2018A-61:   ישראלי   מירית
2018A-62:   ישראלי   מירית
2018A-63:   ישראלי   מירית
2018A-71:   ישראלי   מירית
2018A-72:   ישראלי   מירית
2018A-73:   ישראלי   מירית
3 שעות מפגש חד פעמי 12-15 אולם אורן
points points 0
total points total points 19.5