נספח ב׳

General and Interdisciplinary Physics

Requirements

General compulsory courses to be completed in the first year of studies

Semester

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-4121 תורת הקוונטים 3 Quantum Theory 3 3.5 3-1-0 2018A-10:   גדלין מיכאל
2018A-11:   זגדון   יואב
203-2-4171 מכניקה סטטיסטית Statistical Mechanics 3.5 3-1-0 2018B-10:   כהן דורון
2018B-11:   שפירא   דקל
points points 7
total points total points 7

Compulsory courses specific for the research field

Semester

List = (20325291)
course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-5291 פיסיקה על גב מעטפה Physics on the Back of the Envelope 3 3-0-0 2018B-10:   ליוברסקי יורי 20313241, 20312261, 20312381
points points 3
  TBD TBD          
  TBD TBD          
  TBD TBD          
  TBD TBD          
total points total points 10

Other compulsory courses

Semester

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-5361 סמינר מסכם Summarizing Seminar 0 0-0-0 2018A-10:    
2018B-10:   ליוברסקי   יורי
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Prevention of sexual harassment: The Israeli Law and the University regulations 0 0-0-0 2018A-10:    
2018A-20:    
2018A-30:    
2018A-40:    
2018A-60:    
2018A-100:    
2018A-110:    
970-5-0002 סדנת הוראה לסגל זוטר Academic teaching Workshop 0 0-0-0 2018A-10:   ישראלי מירית
2018A-20:   ישראלי   מירית
2018A-30:   ישראלי   מירית
2018A-40:   ישראלי   מירית
2018A-50:   ישראלי   מירית
2018A-60:   ישראלי   מירית
2018A-70:   ישראלי   מירית
2018A-11:   ישראלי   מירית
2018A-12:   ישראלי   מירית
2018A-13:   ישראלי   מירית
2018A-21:   ישראלי   מירית
2018A-22:   ישראלי   מירית
2018A-23:   ישראלי   מירית
2018A-31:   ישראלי   מירית
2018A-32:   ישראלי   מירית
2018A-33:   ישראלי   מירית
2018A-41:   ישראלי   מירית
2018A-42:   ישראלי   מירית
2018A-43:   ישראלי   מירית
2018A-51:   ישראלי   מירית
2018A-52:   ישראלי   מירית
2018A-53:   ישראלי   מירית
2018A-61:   ישראלי   מירית
2018A-62:   ישראלי   מירית
2018A-63:   ישראלי   מירית
2018A-71:   ישראלי   מירית
2018A-72:   ישראלי   מירית
2018A-73:   ישראלי   מירית
3 שעות מפגש חד פעמי 12-15 אולם אורן
points points 0
total points total points 10