נספח ב׳

Theoretical Condensed Matter Physics

Requirements

General compulsory courses to be completed in the first year of studies

Semester

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-4121 תורת הקוונטים 3 Quantum Theory 3 3.5 3-1-0 2017A-10:   גדלין מיכאל
2017A-11:    
203-2-4171 מכניקה סטטיסטית Statistical Mechanics 3.5 3-1-0 2016B-10:   כהן דורון
2016B-11:   שפירא   דקל
points points 7
total points total points 7

Compulsory courses specific for the research field

Semester

List = (20325251,20324141,20324201,20324151)
course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-4141 פיסיקת מצב מוצק 3 Solid State Physics 3 3 3-0-0 2017A-10:   גרוספלד איתן
203-2-4151 נושאים נבחרים במצב מוצק Selected Topics in Solid State 3 3-0-0 2015B-10:   גרוספלד איתן
203-2-4201 פיסיקה רב-גופית 1 Many Body Physics 1 3 3-0-0 2017A-10:   מאיר יגאל 20324131
203-2-5251 פיסיקת מצב מוצק 2 Solid State Physics 2 3.5 3-1-0 2016B-10:   שכטר משה
2016B-11:   כליאורין   יעקב
20313111
points points 12.5
  TBD TBD          
total points total points 19.5

Other compulsory courses

Semester

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-5361 סמינר מסכם Summarizing Seminar 0 0-0-0 2017A-10:   ליוברסקי יורי
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Educational Software on Getting to Know the Law for the Prevention of Sexual Harassment 0 0-0-0 2017A-10:    
2017A-20:    
2017A-30:    
2017A-40:    
2017A-60:    
2017A-100:    
2017A-110:    
970-5-0002 סדנת הוראה לסגל זוטר Academic teaching Workshop 0 0-0-0 2016A-10:   פרץ רונן
2016A-20:   פרץ   רונן
2016A-30:   פרץ   רונן
2016A-40:   פרץ   רונן
2016A-50:   פרץ   רונן
2016A-60:   פרץ   רונן
2016B-10:   פרץ   רונן
2016B-20:   פרץ   רונן
המפגשים יתקיימו באולם אורן (בנין 26), מלבד מפגש ראשון שיתקיים באולם ברקן (אגף אחורי של בית הסטודנט)
points points 0
total points total points 19.5