נספח ב׳

Experimental Condensed Matter Physics

Requirements

General compulsory courses to be completed in the first year of studies

Semester

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-4121 תורת הקוונטים 3 Quantum Theory 3 3.5 3-1-0 2017A-10:   גדלין מיכאל
2017A-11:    
203-2-4171 מכניקה סטטיסטית Statistical Mechanics 3.5 3-1-0 2016B-10:   כהן דורון
2016B-11:   שפירא   דקל
points points 7
total points total points 7

Compulsory courses specific for the research field

Semester

List = (20324611,20325251,20325001,20312631)
course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2631 אלקטרוניקה Electronics 4 3-2-0 2016B-10:   בלומנפלד עדי
2016B-11:   בלומנפלד   עדי
20312371
203-2-4611 שיטות בפיסיקה ניסויית Methods in Experimental Physics 3 3-0-0 2017A-10:   מנסן ישי
203-2-5001 אות ורעש בפיסיקה נסיונית Signal and Noise in Experimental Physics 3 3-0-0 2016B-10:   יונג גז'גוז'
203-2-5251 פיסיקת מצב מוצק 2 Solid State Physics 2 3.5 3-1-0 2016B-10:   שכטר משה
2016B-11:   כליאורין   יעקב
20313111
points points 13.5
  TBD TBD          
total points total points 20.5

Other compulsory courses

Semester

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-2-5361 סמינר מסכם Summarizing Seminar 0 0-0-0 2017A-10:   ליוברסקי יורי
900-5-5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית Educational Software on Getting to Know the Law for the Prevention of Sexual Harassment 0 0-0-0 2017A-10:    
2017A-20:    
2017A-30:    
2017A-40:    
2017A-60:    
2017A-100:    
2017A-110:    
970-5-0002 סדנת הוראה לסגל זוטר Academic teaching Workshop 0 0-0-0 2016A-10:   פרץ רונן
2016A-20:   פרץ   רונן
2016A-30:   פרץ   רונן
2016A-40:   פרץ   רונן
2016A-50:   פרץ   רונן
2016A-60:   פרץ   רונן
2016B-10:   פרץ   רונן
2016B-20:   פרץ   רונן
המפגשים יתקיימו באולם אורן (בנין 26), מלבד מפגש ראשון שיתקיים באולם ברקן (אגף אחורי של בית הסטודנט)
points points 0
total points total points 20.5