נספח א׳

מסלול משולב - פיזיקה והנדסת מכונות

Semester 1

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-9641 אלגברה לינארית להנדסת חשמל Linear Algebra for Electrical Engineering 6 5-2-0 2018A-10:   שטראוס יוסף
2018A-20:   גלזנר   יאיר יעקב
2018A-30:   גולקו   דניס
2018A-40:   סולומון   יער
2018A-11:   חלאוי   חזי
2018A-12:   כהן   שיר
2018A-13:    
2018A-21:   פרל   עידן
2018A-22:   כהן   שיר
2018A-23:    
2018A-31:   פיקובסקי   אלכסנדר
2018A-32:   פיקובסקי   אלכסנדר
2018A-33:   פרל   עידן
2018A-41:   חלאוי   חזי
2018A-42:   טל   יואב
201-1-9671 חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל Differential Calculus for EE 5 4-2-0 2018A-10:   ברנדנבורסקי מיכאל
2018A-20:   ויניקוב   ויקטור
2018A-30:   הירשברג   אילן
2018A-40:   ברנדנבורסקי   מיכאל
2018A-11:   חסנוב   אולג
2018A-12:   חסנוב   אולג
2018A-13:   אברמוב   מישל
2018A-21:   ויבורסקי   שי
2018A-22:   רפופורט   מרינה
2018A-23:   ולדימירסקי   אנה
2018A-31:   אברמוב   מישל
2018A-32:   חסנוב   אולג
2018A-33:   ולדימירסקי   אנה
2018A-41:   רפופורט   מרינה
2018A-42:   ולדימירסקי   אנה
2018A-43:   חסנוב   אולג
203-1-1141 מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה Introduction to mathematical methods in Physics 4 3-2-0 2018A-10:   פיינגולד מריו
2018A-20:    
2018A-11:   צוק   עומר
2018A-12:   צוק   עומר
2018A-13:    
2018A-21:    
203-1-1161 מבוא לפיסיקה מודרנית Introduction to modern physics 2 2-0-0 2018A-10:   מידן דגנית
203-1-1281 פיסיקה 1 - לתלמידי פיסיקה Physics 1 for Students of Physics 5 3-3-0 2018A-10:   ציטרין עדי
2018A-11:   יגאל   תומר
2018A-12:   יגאל   תומר
2018A-13:    
בימי א 18-20 מתקיים שיעור הכנה עם פרופ מיכאל גדלין.
299-1-1121 הכרת הספריה Library Orientation 0 0-0-0 2018A-10:    
362-1-1011 גרפיקה הנדסית Engineering Graphics 1 for Mechanical Engineering 5 4-2-0 2018A-10:   ברונשטיין ישראל
2018A-20:   דולגר   מרק
2018A-11:   בטט   מור
2018A-12:   בטט   מור
2018A-13:   בטט   מור
2018A-21:   יעקבי   איל
2018A-22:   יעקבי   איל
2018A-23:   יעקבי   איל
חובה
362-1-1163 מבוא להנדסת מכונות Introduction to Mechanical Engineering 1.5 0-0-3 2018A-10:   גזיזולין דמיטרי
2018A-20:   גזיזולין   דמיטרי
2018A-30:   גזיזולין   דמיטרי
2018A-40:   גזיזולין   דמיטרי
2018A-50:   גזיזולין   דמיטרי
2018A-60:   גזיזולין   דמיטרי
2018A-70:   גזיזולין   דמיטרי
2018A-80:   גזיזולין   דמיטרי
2018A-90:   גזיזולין   דמיטרי
חובה
points points 28.5
total points total points 28.5

Semester 2

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
153-1-5051 אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה English Advanced B 2 4-0-0 2018A-10:   יוסטמן ולרי
2018A-20:   רוט   משה
2018A-30:   גולד   דוריאן
2018A-40:   לרר ביתן   סטפני
2018A-50:   זיכר   רחל
2018A-60:   דוידסון-שרתוק   מגי
2018A-70:   זיכר   רחל
2018A-80:   אברהם   וילי
2018A-90:   רוט   משה
2018A-100:   יוסטמן   ולרי
2018A-110:   דוידסון-שרתוק   מגי
2018A-120:   לרר ביתן   סטפני
2018A-990:   אברהם   וילי
201-1-9631 חדו"א וקטורי להנדסת חשמל Vector Calculus for EE 5 4-2-0 2018A-10:   חסון אסף
2018A-20:   אופנהיים   יזהר
2018A-30:   קרנר   דמיטרי
2018A-11:   חסנוב   אולג
2018A-12:   ולדימירסקי   אנה
2018A-13:   חסנוב   אולג
2018A-21:   אברמוב   מישל
2018A-22:   חסנוב   אולג
2018A-23:    
2018A-31:   ולדימירסקי   אנה
2018A-32:   אברמוב   מישל
2018A-33:   אברמוב   מישל
20119811, 20119241, 20119641, 20119671
201-1-9681 חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל Integral Calculus and Ordinary Differential Equations for EE 5 4-2-0 2017B-10:   גולקו דניס
2017B-20:   מרקייביץ   דניאל וולף
2017B-30:   אופנהיים   יזהר
2017B-40:   סולומון   יער
2017B-11:   חסנוב   אולג
2017B-12:   חסנוב   אולג
2017B-13:   פורת   מרדכי
2017B-21:   רפופורט   מרינה
2017B-22:   ולדימירסקי   אנה
2017B-31:   רפופורט   מרינה
2017B-32:   אברמוב   מישל
2017B-33:   רפופורט   מרינה
2017B-42:   פורת   מרדכי
2017B-43:   ולדימירסקי   אנה
2017C-10:   גולקו   דניס
2017C-11:   ולדימירסקי   אנה
2017C-12:   ולדימירסקי   אנה
2017C-13:    
20119671, 20119641, 20119811
203-1-1171 פרקים בפיסיקה קלאסית Topics in Classical physics 2 2-0-0 2018B-10:   ליוברסקי יורי
203-1-2371 פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה Physics 2 for Students of Physics 5 4-2-0 2018B-10:   גרוספלד איתן
2018B-20:   שופן   אלעד
2018B-11:   כהן   שניר
2018B-21:    
20311281, 20119821, 20311141, 20119631 שעה אחת תינתן כתרגול עזר על ידי המרצה.
362-1-1143 מעבדה לגרפיקה ממוחשבת מעשית Computer Graphics 2 0-0-4 2018B-10:   גולן יואב
2018B-20:   גולן   יואב
2018B-30:   גולן   יואב
2018B-40:   דדון   עידו
2018B-50:   דדון   עידו
36211011 חובה
362-1-2181 תכונות מכניות של חומרים Mechanical Properties of Materials 4 3-2-0 2018B-10:   יעקובוביץ אסף
2018B-20:   יעקובוביץ   אסף
2018B-11:   כץ   יקותיאל
2018B-12:   אלימי   איתן
2018B-21:   כץ   יקותיאל
2018B-22:   כץ   יקותיאל
חובה
points points 25
total points total points 25

Semester 3

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-2021 אנליזת פורייה ומערכות אורתונורמליות לתלמידי פיסיקה Fourier Analysis and Orthonormal Systems for Physics Students 3.5 3-1-0 2019A-10:    
2019A-11:    
20119681
203-1-2121 פיסיקה 3 Physics 3 4 3-2-0 2018A-10:   מאיר יגאל
2018A-11:   יאבילברג   קונסטנטין
20312371, 20119821, 20119841, 20119631, 20119681
203-1-2281 מכניקה אנליטית Analytical Mechanics 4 3-2-0 2018A-10:   דודסון אהרן
2018A-11:    
20312371, 20119821, 20119841, 20119541, 20119631, 20119681
204-1-1571 כימיה בסיסית לתלמידי הנדסה Basic Chemistry for Engineering Students 4.5 4-1-0 2018A-10:   מנזורולה עמנואל
2018A-20:   מנזורולה   עמנואל
2018A-11:   סיגלר   נורית
2018A-12:   סיגלר   נורית
2018A-21:   סיגלר   נורית
2018A-22:   סיגלר   נורית
362-1-2241 תרמודינמיקה Thermodynamics 6 5-2-0 2018A-10:   תדמור רפאל
2018A-20:   לוי   אברהם
2018A-11:   שחק   נתנאל
2018A-12:   שחק   נתנאל
2018A-21:   אוזן   אביחי
2018A-22:   אוזן   אביחי
חובה
points points 22
total points total points 22

Semester 4

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
201-1-0071 יסודות תורת הפונקציות המרוכבות Introduction to Complex Analysis 3.5 3-1-0 2017A-10:   ויניקוב ויקטור
2017A-20:   הירשברג   אילן
2017A-30:   אוחלוב   אלכסנדר
2017A-11:   גולקו   דניס
2017A-12:   גולקו   דניס
2017A-13:   גולקו   דניס
2017A-21:   פורת   מרדכי
2017A-22:   גולקו   דניס
2017A-23:   גולקו   דניס
2017A-24:   גולקו   דניס
2017A-31:   פורת   מרדכי
2017A-32:   פורת   מרדכי
2017A-33:   פורת   מרדכי
2017A-34:    
2017B-10:   קרנר   דמיטרי
2017B-11:   יחזקאלי   יונתן
2017B-12:   יחזקאלי   יונתן
2017B-13:   יחזקאלי   יונתן
20119821, 20119631, 20119541
201-1-0101 משואות דיפרנציאליות חלקיות להנדסת חשמל Partial Differential Equations for EE 2.5 2-1-0 2019A-10:    
2019A-11:    
201121, 201161, 20119631, 201141
203-1-2381 אלקטרודינמיקה 1 Electrodynamics 1 4.5 4-1-0 2018B-10:   ליוברסקי יורי
2018B-11:   זגדון   יואב
20312371, 20312281, 20119841, 20119821
203-1-3141 תורת הקוונטים 1 Quantum Theory 1 4 3-2-0 2018B-10:   פיינגולד מריו
2018B-11:   ארואס   גבע
20312281, 20312121
362-1-2232 תכנות למהנדסי מכונות Mechanucal engineers programming 4 3-2-0 2018B-10:   שרעבי שי
2018B-20:   אוזן   אביחי
2018B-11:   גבע   ים
2018B-12:   גבע   ים
2018B-21:   עוזי-סורסקי   אבי
2018B-22:   עוזי-סורסקי   אבי
362-1-2331 תורת הזרימה Fluid Mechanics 6 5-2-0 2018B-10:   שדות אורן
2018B-20:   סייג   רועי
2018B-11:   יעקבי   איל
2018B-12:   יעקבי   איל
2018B-21:    
2018B-22:    
20119721, 36212241
points points 24.5
total points total points 24.5

Semester 5

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2551 בטיחות במעבדה Laboratory Safety 0 0-0-0 2018A-10:   ביטון יעקב
2018B-10:   ביטון   יעקב
203-1-2553 מעבדה ב1 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה Physics Laboratory B1 for Students of Physics 2 0-0-4 2018A-10:   יונג גז'גוז'
2018A-20:   יונג   גז'גוז'
2018B-10:   יונג   גז'גוז'
2018B-20:   יונג   גז'גוז'
20311623, 20311523
203-1-3111 פיסיקת מצב מוצק 1 Solid State Physics 1 3.5 3-1-0 2018A-10:   שכטר משה
2018A-11:   שפירא   דקל
20313141, 20312261
203-1-3241 תורת הקוונטים 2 Quantum Theory 2 5 4-2-0 2018A-10:   כהן דורון
2018A-11:    
20313141
203-1-3271 סמינר סטודנטים Students Seminar .5 0-0-1 2018A-10:   בן-אברהם ש"י
2018A-20:   בן-אברהם   ש"י
20312381, 20313141
362-1-1153 מעבדה להנדסת מכונות 1 Mechanical Engineering - Laboratory 1 2 0-0-4 2018A-10:   שדות אורן
2018A-20:   שדות   אורן
2018A-30:   שדות   אורן
2018A-40:   שדות   אורן
2018A-50:   שדות   אורן
2018A-60:   שדות   אורן
2018A-70:   שדות   אורן
2018A-80:   שדות   אורן
2018A-90:   שדות   אורן
36212151, 36212121, 36212241 חובה - כל שינוי/ רישום / ביטול לאחר יום הרישום לקורסים - יש לפנות ישירות לדוד אלמקייס במחלקה להנדסת מכונות
362-1-2221 דינמיקה Dynamics 5 4-2-0 2018A-10:   שושני אוריאל
2018A-20:   שגב   ראובן
2018A-11:   רגב   שמעון
2018A-12:   רגב   שמעון
2018A-21:   וורנר   אור
2018A-22:   וורנר   אור
36211061 חובה
362-1-3261 מעבר חום Heat Transfer 6 5-2-0 2018A-10:   זיסקינד גנדי
2018A-20:   קלמן   חיים
2018A-11:   בוזגלו   שי
2018A-12:   בוזגלו   שי
2018A-21:   רוזנפלד   תומר
2018A-22:   יעקבי   דניאל
36212331 חובה
362-1-3471 מערכות בקרה Conrtol Systems 6 5-2-0 2018A-10:   כרמי אבישי
2018A-20:   שוקרון   דניאל
2018A-11:   אובצ'ריק   יוסף
2018A-12:   אובצ'ריק   יוסף
2018A-21:   פלד   בר-יעד
2018A-22:   פלד   בר-יעד
36213401 חובה
points points 30
total points total points 30

Semester 6

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2291 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 1 Research Topics Seminar 1 .5 0-0-1 2018A-10:   מידן דגנית
2018B-10:   מידן   דגנית
362-1-1133 מעבדה להנדסת מכונות 2 Mechanical Engineering - Laboratory 2 2 0-0-4 2018B-10:   שדות אורן
2018B-20:   שדות   אורן
2018B-30:   שדות   אורן
2018B-40:   שדות   אורן
2018B-50:   שדות   אורן
2018B-60:   שדות   אורן
2018B-70:   שדות   אורן
2018B-80:   שדות   אורן
2018B-90:   שדות   אורן
36213471, 36212331, 36213261, 36212151 חובה
362-1-2121 חוזק חומרים Strength of Materials 6 5-2-0 2018B-10:   דבוטון גל
2018B-11:   אלבוטיאנו   ניר
2018B-12:   וייל   גדעון
2018B-13:   אלבוטיאנו   ניר
2018B-14:   וייל   גדעון
2018B-15:   שפירא   ירון
20119321, 20119461, 36211061
362-1-2151 מיכשור ומדידות Measurement and Experimental Methods 2.5 2-0-1 2018B-10:   ברונשטיין ישראל
2018B-20:   ברונשטיין   ישראל
2018B-11:   וורנר   אור
2018B-12:   ירדני   עידן
2018B-13:   שפירא   ירון
2018B-14:   ירדני   עידן
2018B-21:   גבריאלי   גבריאל אופק
2018B-22:   יונאי   עמית
2018B-23:   גירליצקי   אינה
2018B-24:    
362-1-3321 תורת המכונות 1 Theory of Machines 1 3.5 3-1-0 2018B-10:   שפירא אמיר
2018B-20:   זרוק   דוד
2018B-11:   יעקבי   איל
2018B-12:   יעקבי   איל
2018B-21:   יעקבי   איל
2018B-22:   יעקבי   איל
36211061
362-1-3341 שיטות נומריות בהנדסה Numerical Methods in Engineering 4 3-2-0 2018B-10:   פלדמן יורי
2018B-20:   פלדמן   יורי
2018B-11:   דהן   גל
2018B-12:   דהן   גל
2018B-21:   הקטר   רז
2018B-22:   הקטר   רז
20119721
points points 18.5
total points total points 18.5

Semester 7

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2161 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 Thermodynamics and Statistical Mechanics 1 3.5 3-1-0 2018A-10:   קריצבסקי אולג
2018A-11:   בנימין   אלעד
20119821, 20119831, 20312371, 20119631, 20119811
203-1-2292 סמינר על נושאי מחקר במחלקה 2 Research Topics Seminar 2 .5 0-0-1 2018A-10:   מידן דגנית
2018B-10:   מידן   דגנית
20312291 לומדים ב-207 בנין 54.
203-1-3161 בטיחות במעבדה ג' Laboratory Safety 0 0-0-0 2018A-10:   ביטון יעקב
2018B-10:   ביטון   יעקב
20312653
203-1-3163 מעבדה ג1 לניסויים מתקדמים בפיסיקה Physics Laboratory C1 for Advanced Physics Experiments 4 0-0-8 2018A-10:   פרומקר יבגני יוג'ין
2018B-10:   מנסן   ישי
20312281, 20312553, 20312121, 20313141, 20312653
362-1-2191 מבוא להנדסת חשמל למהנדסי מכונות Introduction to Electrical Engineering for Mecahnical Engineers 4 3-2-0 2018A-10:   שלף יניב
2018A-20:   שלף   יניב
2018A-11:   גולן   יואב
2018A-12:   גולן   יואב
2018A-21:   רוזנפלד   תומר
2018A-22:   רוזנפלד   תומר
20119461, 20311721
362-1-2242 תיכון מכונות Machine Desgn 6 5-2-0 2018A-10:   כהן שי
2018A-20:   זרוק   דוד
2018A-11:   דדון   עידו
2018A-12:   דדון   עידו
2018A-21:   נוראל   בר
2018A-22:   נוראל   בר
36211011, 36212121
362-1-3061 שיטות סטטיסטיות בהנדסה Statistical Methods for Engineers 4 3-2-0 2018B-10:   כרמי אבישי
2018B-20:   כרמי   אבישי
2018B-11:   אמיר   גיא
2018B-12:   אמיר   גיא
2018B-21:   יעקבי   איל
2018B-22:   הקטר   רז
362-1-4503 פרויקט הנדסי 1 Engineering Project 1 3.5 3-0-0 2018A-10:   שפירא אמיר 20119711, 20411571, 36211163, 20411593, 20119321, 36211011, 20119721, 36211061, 36211143, 36212181, 20311721, 20119461, 36213341, 36212221, 36212151, 36212173, 36211153, 36211133, 36212161, 15315051, 360111, 2031111, 36212242, 36213261, 36213321, 36213471, 36214663, 36214791, 20119471, 36212241, 36212331, 36213401, 36212121, 36212232
points points 25.5
total points total points 25.5

Semester 8

course-code course-name course-name points hours group / website / teacher prerequisite comment
203-1-2261 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 Thermodynamics and Statistical Mechanics 2 3.5 3-1-0 2018B-10:   קריצבסקי אולג
2018B-11:   בנימין   אלעד
20312161
362-1-4603 פרויקט הנדסי 2 Engineering Project 2 6 0-0-0 2018A-10:   שפירא אמיר
2018B-10:   שפירא   אמיר
36214503, 360111, 15315051
points points 9.5
total points total points 9.5